Obrzędy, zwyczaje i tradycje wielkanocne PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Pogoda- Łukasiewicz   
czwartek, 28 lutego 2013 14:49

 

KONKURS TRWA OD 01. 02. 2013r.  DO 20. 04. 2013r.

 


.

 

 

Regulamin Konkursu Fotograficznego

Obrzędy, zwyczaje i tradycje wielkanocne

Organizator konkursu

Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrówku- Kolonii

Ostrówek- Kolonia  57

21-102 Ostrówek

 

 

Cel konkursu

1. Promowanie tradycji i walorów kulturowych Gminy Ostrówek (ukazanie piękna tradycji, zwyczajów i obrzędów wielkanocnych).

2. Upowszechnianie i popularyzacja fotografii.

Przedmiot konkursu

Przedmiotem  konkursu  jest wykonanie fotografii, która ukaże piękno wielkanocnych zwyczajów na terenie Gminy Ostrówek (np. palmy wielkanocne, groby pańskie w kościołach, dekoracje stołów wielkanocnych, koszyki, pisanki, wielki tydzień, droga krzyżowa, Wielka Niedziela, śmigus- dyngus).

 

 

Warunki uczestnictwa

1. W konkursie  mogą wziąć udział  wszyscy  pasjonujący się fotografią, z wyłączeniem

organizatorów konkursu.

2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub innych

przedstawicieli ustawowych, wyrażoną podpisem na Karcie zgłoszenia.

3. Przesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu,

w tym, w szczególności na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika konkursu oraz zgody na korzystanie przez Organizatora z fotografii nadesłanych przez Uczestników.

4. Fotografie zgłaszane do konkursu muszą być wykonane osobiście.

5. Do konkursu mogą być zgłaszane jedynie te prace, które nie brały udziału w żadnym

konkursie oraz nie były wcześniej publikowane.

 

Zgłoszenie udziału w konkursie

1. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 fotografii.

2. Technika fotografii jest dowolna, bez stosowania fotomontażu i innych, podobnych technik obróbki zdjęć.

3. Format fotografii nie może być mniejszy niż 15x21 cm.

4. Każda fotografia  powinna być  na odwrocie  podpisana imieniem i nazwiskiem  autora oraz tytułem pracy (np. Jan Kowalski ?Obrzędy, zwyczaje i tradycje wielkanocne?, itp.).

5. Wymagana jest wersja elektroniczna fotografii na nośniku CD lub DVD.

6. Razem z fotografiami powinna być nadesłana lub złożona wypełniona Karta zgłoszenia.

 

Miejsce składania prac konkursowych

1. Prace konkursowe  (fotografie, wypełniona Karta zgłoszenia oraz płyta CD lub DVD),

w zaklejonej kopercie z dopiskiem  ?Konkurs Fotograficzny- Obrzędy, zwyczaje i tradycje wielkanocne? powinny  być dostarczone osobiście lub wysłane pocztą na adres:

Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrówku- Kolonii

Ostrówek- Kolonia  57

21-102 Ostrówek

Czas trwania konkursu

1. Konkurs trwa od 01.02.2013r.  do 20.04.2013r.

2. Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane (decyduje data wpływu prac do Organizatora).

 

Ocena prac konkursowych i nagrody

1. Ocenę zgłoszonych prac dokonuje Jury powołane przez Organizatora.

2. Jury wyłoni pięciu równorzędnych zwycięzców, których prace okażą się najciekawsze, najbardziej odzwierciedlające cel konkursu.

3.Organizator przewiduje 5 równorzędnych nagród, którymi są aparaty fotograficzne, ponadto prace zwycięskie zamieszczone będą w albumie  ?Pomiędzy Tyśmienicą a Wieprzem? wydanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Ostrówku- Kolonii.

4. Decyzje Jury są niepodważalne i ostateczne, nie przysługuje od nich odwołanie.

5. Planowane ogłoszenie wyników konkursu:  30 kwietnia 2013 roku.

 

Prawo własności i prawo wykorzystania prac

1. Nadesłane, przyniesione prace nie będą zwracane. Z chwilą przekazania Bibliotece, fotografie przechodzą na własność Organizatora, który ma prawo do ich rozpowszechniania w ramach działań promocyjnych.

 

Pobierz kartę zgłoszenia


Poprawiony: piątek, 22 marca 2013 11:57
 

Sondy

Czy korzystasz z GCI?
 

Dzisiaj jest


25 Września 2020
Piątek
Imieniny obchodzą:
Aureli, Aurelia,
Aurelian,
Franciszek, Gaspar,
Herkulan, Kamil,
Kleofas, Kleopatra,
Ładysław, Piotr,
Rufus,
Świętopełk,
Wincenty,
Władysław,
Władysława,
Włodzisław
Do końca roku zostało 98 dni.

Biblioteka online